Behelda in de kreek bij de Ankerveerse dijk.

Vrijdag 25 juli was een moeilijke dag voor Behelda, Behelda is een koe van ruim 3 jaar oud en is drachtig. Ze stond al een poosje moeilijk op haar achterpoten, waarschijnlijk waren haar achterpoten zwak door de dracht. Op een schuin stuk van de dijk is ze door de draad gevallen in een perceel mais. Ze kon niet meer goed blijven staan omdat het daar ook niet zo vlak is. Gelukkig stond de draad niet zo strak, dus heeft het waarschijnlijk niet zo veel pijn gedaan. Ze is daar nog een poosje blijven liggen in een tractorspoor waar ze ook niet goed uit kon komen. Na een tijdje kreeg ze veel dorst dus is het haar toch gelukt om overeind te komen. Naast het perceel mais lag een brede kreek. Behelda is langs de kreeg gaan lopen en heeft geprobeerd om te drinken. Ze is op haar knieen gegaan om te drinken, maar omdat ze niet zo sterk is viel ze helemaal in het water.

Behelda in kreek bij ankerveerse dijk’s Middags kregen we een telefoontje van iemand dat er een koe aan de Ankerveerse dijk in de sloot zat. Frans is er direct naar toe gegaan met de tractor. Hij zag Behelda inderdaad in de kreek zitten. zijn kop en een stukje van zijn rug was nog boven water. omdat ze erg zwak in haar poten was, was het onmogelijk om haar met de hand op de kant te trekken. Maar Behelda zat in de kreek op een moeilijke plek, precies naast een perceel mais,  waar Frans niet met de tracor bij kon. Toen heeft hij de brandweer gebeld. De brandweer is direcht gekomen met 9 mannen. 2 mannen zijn het water in gegaan en hebben banden aangebracht onder de buik van Behelda. toen zijn ze met z’n allen gaan trekken. ze probeerden hem er uit te trekken maar het lukte niet. Behelda was ook al een eind in haar dracht dus was daarom extra zwaar. Behelda uit kreek bij ankerveerse dijkFrans heeft toen toch de tractor gepakt en is door de mais gereden. Toen heeft hij Behelda met de tractor er uit getrokken. Dit lukte wel en Behelda was weer veilig op de kant. Alleen ze ging nog niet staan. Toen heeft Frans Behelda op haar poten gezet en toen bleef ze gelukkig staan. We hebben toen de banden verwijderd en Behelda liep zo met ons mee naar de wei!