Vogels tellen.

Wij hebben op verschillende dijken een natuurbeheersovereenkomst met Poldernatuur, dat betekent dat we aan verschillende voorwaarden moeten voldoen om recht te hebben op subsidie. De veebezetting moet oa niet hoger zijn dan 1.5 koe per hectare. Voorwaarde is ook dat we elk jaar 3 keer een vogeltelling doen. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of ons natuurbeheer resultaten oplevert. Er zijn in Zuid-Beveland 4 vogelsoorten die heel schaars zijn en die als doelsoorten aangemerkt zijn, dus het is spannend of we die zullen zien op onze weiden. Dit zijn de Patrijs, Graspieper, Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik. Woensdagochtend mocht ik met de vogelteller mee, ik moest wel om half 5 ’s ochtends aanwezig zijn…..maar dat was het meer dan waard! Wat is de schepping mooi zo vroeg in de ochtend, wat hoor je de volels prachtig zingen. We zagen een paartje gele kwikstaarten, een paar graspiepers en verder andere vogels die best zeldzaam zijn; de kneu en de Roodborsttapuit. Verder zagen we 2 Reeën en een vos. We kwamen ook de kudde Hereford-stieren tegen: