Kalfjes

Er zijn veel kalfjes geboren dit voorjaar. Een mooie verdeling van 9 vaarskalfjes (vrouwelijk) en 8 stierkalfjes (mannelijk). Op drie na zijn alle kalfjes buiten geboren in het natuurgebied. Achter elke geboorte zit weer een uniek verhaal. Bij sommige koeien was het een verrassing dat er opeens een kalfje was geboren. Bij andere koeien verwachtten we de geboorte, maar bleef die steeds op zich wachten. In bijna alle gevallen was er toch sprake van het feit dat er al een levend kalf was toen we gingen kijken in het natuurgebied. Lees hier het verhaal van de geboorte die iets anders liep.