Pien en Tess

Niet alle geboortes verlopen vlekkeloos. Een voorbeeld hiervan is het voorbeeld van Pien. Pien moest voor de eerste keer een kalfje krijgen. We letten wat extra op haar omdat bij haar eigen geboorte de hechting tussen haar moeder en Pien niet goed was. Daarom waren we wel aanwezig bij de geboorte van het eerste kalfje van Pien. Ze gaf een mooi kalfje: Tess. Echter ook bij haar was de binding niet goed. Ze wilde weglopen bij haar pasgeboren kalfje.

Daarom hebben wij Pien en Tess naar huis gehaald. Pien wist niet zo goed wat ze moest met haar kalfje. (Ze heeft zelf ook nooit een goed voorbeeld gehad). We hebben Tess met hulp van ons wel bij haar moeder laten drinken. Dat was echter niet gemakkelijk. Na twee weken werd de band gelukkig iets hechter. Eerst liep Pien zelfs weg als Tess wilde drinken. Dat ging steeds beter. Uiteindelijk groeide de band tussen Pien en Tess. Nu lopen ze samen in een grote koppel koeien en gaat het goed. Gelukkig!