Weer naar de wei!

Vaarzen nieuwe kraaijertsedijkInmiddels zijn bijna alle Hereford-stieren en het jongvee weer naar de weilanden gebracht, u kunt ze op heel veel plaatsen in Zuid-Beveland vinden. De zoogkoeien met hun kalfjes zijn verhuisd naar het gebied bij de Zwaakse Weel in Nisse, er lopen 5 jonge vaarzen op een dijk in de Perponcherpolder tussen Goes en Eindewege. Bij Wolphaartsdijk in de Heerenpolder lopen 14 Herefordstieren. Aan de dijk aan de Muidenweg, tegenover De Middelplaten lopen ook 8 stieren.Aan de Nieuwe Kraaijertsedijk, waar wij aan wonen lopen 3 vaarzen, Maxima, Marilyn en Behelda. Ze hebben het weer goed naar hun zin, kijk maar op de foto van deze 3 dames!